In English

Affärer i Mellanöstern? Ta hjälp av Eriksson Consulting!
Din partner för bätrtre internationella affärer

Oavsett om du arbetar med export, import eller andra internationella aktiviteter har Eriksson Consulting en rad tjänster som underlättar ditt arbete. Vårt mål är att du skall göra fler och bättre affärer i Mellanöstern, Gulfstaterna/GCC.

Nätverk

Genom ett nätverk hjälper vi dig att få kunskap och kontakter på marknaden i Mellanöstern, Gulfstaterna/GCC I dagens globala näringsliv är du och ditt företag inte starkare än ditt nätverk. Eriksson Consulting är en unik plattform med nätverk i Mellanöstern och Gulfstaterna/GCC som är både kontaktskapande och problemlösande. Eriksson Consulting erbjuder ett brett utbud av tjänster som underlättar ditt arbete.

Genom egen kunskap och ett stort kontaktnät på plats kan Eriksson Consulting hjälpa ditt företag med: